Sağlıklı Bilim

Bilimsel çalışmaların içeriğinin sağlıklı olması yanında aktarımının da sağlıklı yapılması gerekir.

Sağlıklı Bilim

Bilimsel çalışmalar, geçmişten günümüze insanlığın ilerlemesinde en büyük payı olan faaliyetlerdir diyebiliriz. Herhangi bir bilimsel çalışmanın sonucu çoğunlukla tek başına çığır açmasa da, elde edilen her bulgu insanlığın bilgi dağarcığında yerini alarak daha sonraki çalışmalar için temel oluşturur. İster deneye, ister gözleme dayalı olsun; bilimsel çalışmalarda elde edilen bilgiler daha önceki bulgularla beraber değerlendirilerek bilgi dağarcığındaki yerleri belirlenir. Bir konudaki bilimsel kanıtlar değerlendirilirken aynı sonuca işaret eden bulguların çokluğuna göre karar verilir.

Exit mobile version