Duyuru

Gıdanın Tüm Paydaşlarına Duyuru

Bilgi Kirliliği ve İletişim Eksikliği

Gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilgi kirliliği çağımızın en büyük sorunlarındandır. Yanlış bilgiden kaynaklanan hatalı inanış ve alışkanlıklar bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesini engelleyecek boyuta gelmiştir. Bu durumun önlenememesinin temel nedeni ise, uzmanlar arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle sağlıklı ve tutarlı bilgi iletişiminin mümkün olamamasıdır.

Geniş bir Yelpazede Görüşler ve Bilgi Birikimi

Gıda Aydınlatma Platformu, bu değerlendirme ışığında, üretimden tüketime gıda zincirinin tüm paydaşlarını gıda, beslenme ve sağlık konularında bilimsel kanıtlar çerçevesinde aydınlatmak amacıyla kurulmuştur. Platformumuzun fikir altyapısı, bu konularda geniş bir yelpazede görüş ve bilgi birikimine sahip uzmanlarca oluşturulmuştur.

Tarafsız, Bağımsız, Bilimsel, Şeffaf, Çok Sesli, Beyaz bir Sayfa

Gıda Aydınlatma Platformu; gıda, beslenme ve sağlık alanında gündemden düşmeyen tartışmalı konuların farklı bakış açılarıyla ve tüm yönleriyle ele alınacağı beyaz ve yeni bir sayfa açmıştır. Bu bağlamda; tarafsız, bağımsız, bilimsel, şeffaf ve çok sesliliğe önem veren bir oluşum olan Platformumuzun kurucuları aşağıdaki konularda hemfikirdir:

  • Sağlıklı Yaşam

    Sağlıklı bir yaşam tarzı; yeti kaybına uğramadan sağlıklı ve verimli bir hayat sürmenin kapısını açan anahtardır.

  • Sağlıklı Gıda

    Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için güvenilir gıdalara erişebilmek; bireyin en temel haklarındandır.

  • Sağlıklı Bilgi

    Bireyin güvenilir gıdalara erişim hakkını engelleyen dezenformasyon, ancak sağlıklı bilginin iletişimi ile giderilebilir.

Platformumuz; sağlıklı yaşam, sağlıklı gıda, sağlıklı bilgiye erişim için sağlıklı iletişimin desteklenmesi yönünde gıdanın tüm paydaşlarını katılıma ve işbirliğine davet eder.

Soldan sağa: Yavuz Dizdar, Hakan Yardımcı, Funda Elmacıoğlu, Nevzat Artık, Ayşegül Selışık, Hakan Alagözlü, Selahattin Dönmez, Kıvanç Yarangümeli