Biz Kimiz

Biz, Gıda Aydınlatma Derneği olarak, beslenme ve yaşam tarzları ile ilgili doğru kararlar almaları için toplumumuza bilimsel, doğru, güvenilir, erişilebilir ve uygulanabilir bilgileri sunmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Bilgi kirliliği toplumun yeterli ve dengeli beslenmeye, sağlıklı bir yaşam sürmeye yönelik doğru bilgiye erişimi engelleyen, toplumda kavram kargaşası yaratan, haksız rekabete yol açan, kaynakların doğru kullanımını tehdit eden bir olgudur. Bilgi kirliliğinin temel ve sistematik nedenleri ile mücadele etmek sosyal bir yükümlülüktür.

Gıda Aydınlatma Derneği bu amaçla; beslenme, sağlık, yaşam tarzı, gıda kalitesi, gıda güvenilirliği, mevzuat ve gıda kaynaklı risklerin iletişimi konularında anlaşılır, uygulanabilir, erişilebilir ve bilimsel kanıtlara dayanan bilgileri kamuoyuna sunar.