Prof. Dr. Hakan Yardımcı

Hakan Yardımcı
Hakan Yardımcı
Başkan Yardımcısı

Hakan Yardımcı, 1961 yılında Mardin’de doğdu. Lisans eğitimini 1984’te Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, Doktorasını aynı fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Dalında tamamladı ve yine aynı fakültede Doçent ünvanını 1995 yılında alarak, 2001 yılında Profesör kadrosuna atandı.

Hakan Yardımcı GDO’lar konusunda hazırlanan ve 26 Eylül 2010’da yürürlüğe giren 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununun hazırlık çalışmalarında Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlık Komisyonu Başkanı  olarak görev yaptı. Bu kanunun uygulanması için kurulan Biyogüvenlik Kurulu Başkanlığına 2010 ve 2013’te 3 yıl süre iki defa seçildi. Yardımcı kurul başkanlığı görevini 2016 ‘da tamamladı.

Hakan Yardımcı, halen Öğretim üyesi olduğu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde,

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (1997- 2000),

Fakülte Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyesi (2000-2010),

Klinik Öncesi Bilimleri Bölüm Başkanı (2013- )

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı (2017-  ) görevlerinin yanında

Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başkanı (2008-2011),

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2013- ),

TÜBİTAK ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Komite Başkanı (2006-2014),

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Biyoteknoloji Çalışma Grubu Üyesi (2016-2018)

Türkiye Zoonoz Milli Komitesi Başkan Yardımcısı (2006-2009) ve

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı (2009-)

görevlerinde bulundu/bulunmaktadır.